Salam Ukhuwah


Jumaat, 14 Disember 2012

PENGGANDAAN


 1. Semua bentuk kata nama, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya, atau sebahagian sahaja.
 1. Ada empat jenis kata nama ganda, iaitu
                                              i.            Gandaan penuh
                                              ii.           Gandaan separa
                                              iii.          Gandaan berentak
                                              iv.          Gandaan makna
       3.    Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga  
              jenis iaitu

                                               i.        penggandaan penuh
                                               ii.       penggandaan berentak
                                               iii.      pengandaan separa
Penggandaan penuh
 1. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya.
 2. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal, kata nama terbitan, dan kata nama majmuk.
 3. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang.
Contoh-contoh mengikut jenis kata adalah seperti berikut:
Kata nama tunggal
Alat
alat-alat
Budak
budak-budak
Rumah
rumah-rumah
Murid
Murid-murid
Kura
Kura-kura
Makan
Makan-makan
Tadika
Tadka-tadika

Kata nama terbitan
Ketua
ketua-ketua
Pekebun
pekebun-pekebun
Makanan
makanan-makanan
Persatuan
persatuan-persatuan
pejuang
pejuang-pejuang
Kedutaan
Kedutaan-kedutaan

Penggandaan Berentak 
 1. Pengulangan kata dasar  mengikut rentak bunyi kata dasar.
 2. Seluruh kata nama itu digandakan danbunyi-bunyi konsonan dan vokal tertentu diulang dan diubah.
 3. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar.
 4. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar.
 5. Penggandaan beretak boleh dibahagikan kepada lima jenis pula, iaitu:
i.         penggandaan suku kata awal
ii.        penggandaan suku kata akhir
iii.       penggandaan konsonan
iv.       penggandaan bersisipan
v.        penggandaan berakhiran

 1. Bagaimanapun, pnggandaan berentak biasanya dilihat daripada aspek fonologi, atau cara sebutan dan bunyi yang dikeluarkan.
 2. Lihat contoh-contoh di bawah. Kata yang digandakan itu dipisahkan dengan menggunakan sengkang (-) 
  
Rentak pada pengulangan vokal atau diftong
Cerai
cerai-berai
Hina
Hina-dina
Sayu
Sayur-mayur

Rentak pengulangan konsonan
gunung
Gunung-ganang
susap
Susap-sasap
simpang
Simpang-siur

 Penggandaan suku kata awal

Vokal dalam suku kata awal diulang, dan vokal dalam suku kata akhir berubah.

 Contoh:
Bukit
bukit-bukau
Warna
warna warni
Batu
batu-batan
  
Penggandaan suku kata akhir
Vokal atau konsonan dalam suku kata akhir kekal.

Contoh:           
Sayur  
sayur mayur
Kuih
kuih-muih
Lauk 
lauk pauk
                             
Penggandaan konsonan
Penggandaan jenis ini hanya mngulkang konsonan dalam kata dasar, tetapi vokalnya berubah

Contoh: 
Gunung
gunung-ganang
Guruh
guruh-garah
    
Penggandaan bersisipan
Seluruh kata dasar diulang. Bentuk gandaannya menerima sisipan –em- selepas konsonan pertama bentuk ulangannya.

Contoh:
Tali
tali-temali
Gunung
gunung-ganang
Jari
jari jemari
           
 Penggandaan berakhiran
Penggandaan penuh juga bolehmenerima akhiran –an. Lazimnya gandaan penuh menunjukkan jamak. Akhiran –an menambahkan maknannya menjadi pelbagai.

Contoh:
Sayur
sayur-sayuran
Biji
Biji-bijian
Barang
barang-barangan
      
Penggandaan separa
 1. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan.
 2. Kata tunggal
(a)     Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a /

Contoh:             

Kata dasar
Penggandaan penuh
Penggandaan separa
laki
Laki-laki
Lelaki
langit
Langit-langit
Lelangit
suatu
Satu-satu
Sesuatu
budak
Budak-budak
Bebudak
siku
Siku-siku
sesiku
 1. Kata terbitan
(a)     penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara.
I.                    Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan.
II.                   Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang.
 1. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang)
Kata dasar
Kata terbitan
Kata ganda
bual
Ber + bual
Berbual-bual
cari
Ter + cari
Tercari-cari
gila
Ter + gila
Tergila-gila
borak
Ber + borak
Berborak=borak
akan
Se + akan
Seakan-akan

     5.  Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan)

Kata dasar
Kata terbitan
Kata ganda
anak
Ber + anak
Anak-beranak
kejar
Men + kejar
Kejar-mengejar

Penggandaan Makna
 1. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. Contoh:
Ipar
ipar duai
Ipar
ipar lamai
Saudara
saudara mara

Makna Penggandaan
Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan, iaitu:

a. menunjukkan banyak

 buku
buku-buku
ketua
ketua-ketua
jabatan
jabatan-jabatan
gunung
gunung-ganang
bukit
bukit-bukau

b. membentuk nama haiwan

biri-biri
kupu-kupu
kunang-kunang

 c. membentuk nama bagi benda yang menyerupai

langit
langit-langit (menyerupai langit)
siku
siku-siku (menyerupai siku)
orang
orang-orang (menyerupai orang)

d. Menunjukkan pelbagai jenis

sayur
sayur-mayur
kuih
kuih-muih
saudara
saudara-mara


Tiada ulasan:

Catat Ulasan